Apiterapie, Fitoterapie si Aromaterapie

CV Ing. MOISE Adela Ramona

INFORMAŢII PERSONALE Moise Adela Ramona
 Str. Fabricii nr. 2, Cluj-Napoca, 400620, România
 0744275239
adela.moise@usamvcluj.ro
Sexul Feminin | Data naşterii 07/03/1978| Naţionalitatea Română

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

2017- prezent Inginer cercetare
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj- Napoca (USAMV CN),  Disciplina de Tehnologia produselor apicole şi sericicole, 400372, Calea Mănăştur 3-5, Cluj-Napoca, Romania
Activităţi de laborator; cercetare; apicultură;sericicultură; organizarea evenimentelor ştiinţifice; managementul proiectelor de cercetare şi menţinerea legăturilor cu autorităţile contractoare
Cercetare
2014 – 2017 Curator bibliografic
S.C. QUIAGEN S.R.L, fostă S.C. INGENUITY SYSTEMS S.R.L, Cluj-Napoca, str. Pavel Chinezu nr.6, Cluj Napoca
Activităti legate de curarea bibliografiei ştiinţifice în domeniul geneticii umane
Cercetare
2015 – 2017 Asistent manager
A.M.S.P.P.R. ARDEAL NORD – asociaţie non guvernamentală
Activităţi legate de pregătirea manifestărilor creditate EMC pentru medici stomatologi; contabilitate primară
Administraţie
2008 – 2012 Cercetător
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj- Napoca (USAMV CN), 400372, Calea Mănăştur 3-5, Cluj-Napoca, Romania; Laboratorul de Controlul Calităţii produselor apicole
Activităţi de laborator; cercetare; apicultură; organizarea evenimentelor ştiinţifice; managementul proiectelor de cercetare şi menţinerea legăturilor cu MEC Bucureşti; activităţi didactice în cadrul orelor de lucrări practice cu studenţii
Educaţie/Cercetare
2006 – 2008 Inginer
USAMV CN, Calea Mănăştur 3-5, Cluj-Napoca, Romania; Disciplina de Tehnologia produselor apicole şi sericicole.
Activităţi de laborator: determinarea principiilor biologic activi prezenţi în produsele apicole
Cercetare
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2017 Training “Post Cocoon Technology”
Central Silk Technological Research Institute, Central Silk Board, International Sericulture Commision, Bangalore – India
Cunoașterea tehnologiilor de prelucrare a firului de mătase, a tehnicilor de obținere, industrializare și colorare a mătăsii naturale obținute de la specia Bombyx mori
 2017 Curs de Formator 8
Structural Eurotraining S.R.L, Certificat de absolvire eliberat de MMFPSPV și MENCS
Abilitatea de formator profesional, susținere cursuri de specialitate
2011 – 2012 Postdoctorat 8
USAMV CN, Calea Mănăştur 3-5, Cluj-Napoca, Romania; Proiect POSDRU/89/1.5/S/52432, „Organizarea şcolii postdoctorale de interes naţional “BIOTEHNOLOGII  APLICATE” cu impact in bioeconomia românească”; Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Activităţi de implementare a proiectului de cercetare „Markeri de autenticitate şi calitate a mierii de iarbă neagră –  Calluna vulgaris”;
   2006 – 2008 Postdoctorat 8
USAMV CN, Calea Mănăştur 3-5, Cluj-Napoca, Romania; PN II – 25, Proiect CEEX, finanţat de UEFISCSU Bucureşti; „Determinarea principiilor biologic activi prezenţi în produsele apicole”
Activităţi de laborator; cercetare; pregătirea şi redactarea lucrărilor ştiinţifice
2002 – 2006 Doctorat în Zootehnie 8
USAMV CN,  Calea Mănăştur 3-5, Cluj-Napoca, Romania
Activităţi de laborator: metode analitice pentru controlul calităţii produselor apicole; Implementarea metodei HPLC pentru determinarea reziduurilor din antibiotice; organizarea lucrărilor practice şi seminariilor studenţilor
2002 – 2003 Master în Zootehnie 7
USAMV CN, Calea Mănăştur 3-5, Cluj-Napoca, Romania
Studiul tehnologiilor de creştere şi exploatare a principalelor animale de fermă
1996 – 2001 Inginer Diplomat în Zootehnie 6
USAMV CN, 400372, Calea Mănăştur 3-5, Cluj-Napoca, Romania
Discipline fundamentale şi de specialitate: Anatomie, Fiziologie, Genetică, Patologia animalelor domestice, Biochimie, Biofizică, Contabilitate, Management
2001 Curs intensiv de pregătire a cadrelor didactice 5
USAMV CN, Calea Mănăştur 3-5, Cluj-Napoca, Romania
Certificat de absolvire
COMPETENȚE PERSONALE
Limba(i) maternă(e) Română
Alte limbi străine cunoscute ÎNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Engleză B2 B2 B1 B1 B1
Italiană C1 C1 C1 C1 C1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar – B1/2: Utilizator independent – C1/2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

§  În cadrul AMSPPR Ardeal Nord- menţinerea legăturilor cu medicii stomatologi participanţi  şi cu lectorii invitaţi la conferinţele şi simpozioanele organizate;

§  Prezentarea orală a peste 30 de lucrări ştiinţifice la Conferinţe naţionale şi internaţionale (ca prim autor sau colaborator);

§  În cadrul conferinţelor şi simpozioanelor organizate în cadrul USAMV CN – primirea, gestionarea şi îndrumarea personalităţilor invitate şi a participanţilor;

§  Experienţă în munca cu studenţii; organizarea lucrărilor practice din cadrul Disciplinei de Tehnologia Produselor Apicole şi Sericicole de la USAMV Cluj-Napoca;

§  Participare la Cursul intensiv “Corso di perfezionamento in analisi sensoriale del miele”, organizat de C.R.A., Bologna, nov. 2008;

§  Participarea ca lector şi membru în echipa de organizare a Primei Conferinţe internaţionale „Apicultura- de la ştiinţă la agribusiness şi apiterapie”, USAMV Cluj-Napoca, mai 2007;

§  Participare la cursul „Corso di introduzione all’analisi sensoriale del miele”, organizat de DI.VA.P.R.A, Universitatea de Studii din Torino, nov. 2007;

§  Curs INFRAS „Audit of management system of analyses qualities” and  „Requests regarding the analyses (validation and uncertainty) and the ensure of results quality”, USAMV CN, nov 2005;

§  Bursă de studii acordată  de Universita Degli Studi Della Tuscia, Viterbo, Italia, mai-nov 2005;

§  Curs intensiv organizat de RENAR: „Creşterea încrederii în competenţa laboratoarelor de încercări/etalonări prin acreditare. Aspecte generale ale standardului SR EN  ISO/CEI 17025:2001 pentru activitatea de acreditare s laboratoarelor de încercări/ verificări”, nov 2004;

§  Bursă de studii Erasmus  Socrates la Universita degli Studi della Tuscia, Viterbo, Italia, mar -august 2004.

Competenţe organizaţionale/

manageriale

§  Organizarea Congreselor creditate EMC, pentru medicii stomatologi din Romania;

§  Organizarea CUCR (Centrul Cultural şi Universitar Român) din Viterbo, Italia;

§  Managementul Departamentului de Învăţământ la distanţă a USAMV Cluj-Napoca, din Viterbo, Italia;

§  Membru în echipa de organizare a Conferinţei Internaţionale “Seristech”, USAMV Cluj-Napoca, 17-18 aprilie 2008;

§  Membru în echipa de organizare a Conferinţei Internaţionale “Apither”, USAMV Cluj-Napoca, 3-5 mai 2007;

§  Director al proiectului CNCSIS TIP TD: „Aplicarea unei noi metode HPLC pentru depistarea reziduurilor de antibiotice din mierea de albine produsă în Transilvania în anul 2005”;  -2006

 

Competenţe dobândite la locul de muncă

§  Cunoaşterea programului de facturare Smartbill

§  În cadrul conferinţelor şi simpozioanelor: pregătirea volumelor cu conţinut ştiinţific aferente fiecărei manifestări;

§  Ca director de proiect sau membru în echipele de implementare a acestora: îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de managementul proiectelor; întreţinerea relaţiilor de colaborare cu furnizorii de produse şi servicii

§  Bune cunoştinţe şi abilităţi în manipularea instrumentarului de laborator, dobândite în cadrul Laboratorului de Controlul Calităţii produselor apicole, USAMV Cluj-Napoca

 

Competenţe informatice ▪  Bune cunoştinţe ale sistemelor de operare Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet şi a programului de facturare SmartBill

 

Alte competenţe ▪  Bună adaptabilitate la medii multiculturale, obţinută în cadrul burselor de studii din străinătate şi pe perioada organizării diferitelor manifestări ştiinţifice

 

Permis de conducere ▪  Categoria B

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

 

Proiecte

 

Membră în echipa de implementare a 6 proiecte naţionale şi internaţionale (PNII, CEEX, CNCSIS, INFRAS, BIOTECH), finanţate de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România

 

Conferinţe internaţionale

 

·    Participare la Conferinţa Internaţională „Apimedica and Apiquality”, Roma, iunie 2008

·    Participare a cea de-a V-a Conferinţă de Apiterapie, Passau – Germania, martie 2007

·    Participare la Conferinţa Internaţională IBRA, Mikkeli, Finlanda, iunie 2007

 

Membru în asociaţii

·      Membru al Comisiei Internaţionale a Mierii, World Network of Bee Product Science, 2007

·      Membră a International Bee Research Association, 2007

·      Membru fondator al Asociaţiei producătorilor de miere biologică din România, 2004

·      Membru fondator al Asociaţiei producătorilor de mătase naturală din România, 2004

 

ANEXE La cerere se pot anexa lista de publicaţii științifice şi copii ale diplomelor obţinute