Apiterapie, Fitoterapie si Aromaterapie

CV Laborant Claudia PASCA

INFORMAŢII PERSONALE PAȘCA CLAUDIA
Avram Iancu, Nr. 41, Huedin, 405400, Jud. Cluj,  România
–  0733696413
 claudia.pasca@usamvcluj.ropascaclau@yahoo.com
Sexul feminin | Data naşterii 30.01.1989 | Naţionalitatea Română

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

01.03.2016 – prezent                Laborant  în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii, USAMV CN;

 

2016                                  Auditor extern doctoranzi/postdoctoranzi, USAMV CLUJ-NAPOCA

 

05.11.2015- prezent             Asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare, în cadrul

proiectului PN II 148/2014.

 

18.11.2015- prezent              Membru al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (C.S.U.D). din cadrul

USAMV CN

 

06.10.2015-prezent              Membru în cadrul Proiectului: Studiul impactului prunului transgenic rezistent la

Plum pox potyvirus asupra organismelor nevizate si evaluarea stabilităţii rezistenţei

şi a performanţelor agronomice ale acestuia în contextul protejării mediului şi a

sănătăţii consumatorilor.

 

01.10.2014- prezent                 Doctorand la Tehnologia Producțiilor Animaliere, din cadrul Facultății de

Zootehnie și Biotehnologii, USAMV CN

 

2015                                Auditor intern doctoranzi/postdoctoranzi, USAMV CLUJ-NAPOCA

 

29.11.2012-30.11.2014             Inginer coordonator de producție la SC.UNILACT TRANSILVANIA.SRL loc.

Unirea, Jud. Alba

 

20.09.2011 – 30.11.2013           Președintă Cămin ¨Agronomia¨ loc. Cluj-Napoca

 

2012                              Inspector pentru conformare ecologică la SC.ECOCERT.SRL loc. Cluj-Napoca

 

9.10.2012-1.02.2014                 Reprezentant al masteranzilor la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

 

15.09 – 5.10.2012                    Membru în comisia de cazare la Facultatea de Agricultură

 

28.01-28.06.2011                    Experiență Erasmus Franța

 

  • -28.06.2011 Cercetare în laboratorul UR CALITYSS, FRANȚA – Laborator de microbiologie

 

  • – 2012       Membru Club Erasmus, USAMV CN

 

2009-2010, 2010-2011                Membru în Consiliul de Cămin ¨Agronomia¨ loc. Cluj-Napoca;

                                                          Membru în Asociația Studenților din Facultatea de Agricultură: la departamentul

de  Burse și Social, Invățământ și Cultură;

 

2008 – 2011                          Practică universitară

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

2014 – prezent                  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca;

                                                          Facultatea de ZOOTEHNIE Și BIOTEHNOLOGII;

        Doctorat în TEHNOLOGIA PRODUSELOR ANIMALIERE;

 

2012 – 2014                   Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca;

      Facultatea de ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR

Masterat FOOD QUALITY MANAGEMENT

 

2008 – 2012                   Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca;

Facultatea de  AGRICULTURĂ

Specializarea CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

Inginer în industria alimentară (licențiată în microbiologie)/ Diplomă de licență,

Diplomă Șefă de Promoție

 

28.01.2011- 28.06.2011            Université VetAgroSup  (Institut d’ensegniment supérieur et de recherche en

alimentation, santé animale, sciences agronomigues et de l’environnement)

CLERMONT-FERRAND, FRANȚA

-student Erasmus/ Certificat Erasmus;

 

2004 – 2008                           Liceul Teoretic ¨Octavian Goga¨ Huedin Jud.Cluj

Filiera: Teoretică; Profilul: Real

Specializarea: Matematică-Informatică / Diplomă de Bacalaureat

 

 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE
Procesarea informaţiei Comunicare Creare de conţinut Securitate Rezolvarea de probleme
Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat

Niveluri: Utilizator elementar  –  Utilizator independent  –  Utilizator experimentat

Competențele digitale – Grilă de auto-evaluare

Atesat informatică – iunie 2008

 

COMPETENΤE PERSONALE

 

Limba maternă Română
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Limba engleză B1 B1 B1 B1 B1
Nivel B1   Utilizator independent
Limba franceză B2 B2 B2 B2 B2
Nivel B2  Utilizator independent

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  –  B1/B2: Utilizator independent  –  C1/C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

 

Competenţe de comunicare ▪  Spirit de echipă, sociabilă, prin abilități de comunicare foarte bune dobândite în mediul universitar și în afara acestuia.

 

 

Competenţe organizaţionale /manageriale ▪  Persoană dinamică, calități organizatorice, abilitate de comunicare interpersonală și pentru lucrul în echipă, eficiență în condiții de stres

 

Competenţe dobândite la locul de muncă ▪  o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii produselor apicole, Tehnica Spectrometriei de Absorbție Atomică, Tehnica Kjeldhal, Tehnica Soxlet, Tehnica Creșterii Viermilor de Mătase

 

 

Alte competenţe

 

–       Apicultură

–       Am absolvit Departamentul pentru pregătirea personalului didactic  nivel I și II

 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Permis de conducere: B

 

Publicaţii

Prezentări

Cursuri

 

 

Certificări

5

2

IFS Food Version 6 training, Cluj-Napoca

Certificat de participare la Workshopul dedicat noutăților în Spectrometria de masă, organizat de firma Viola-Shimadzu, România

Certificat de absolvire a Cursului de Apicultură organizat prin Proiectul Phare ¨Centru de Pregătire Multifuncțională pentru Diversificare Rural㨠eliberat de

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 

ANEXE  – pot fi furnizate la cerere