Apiterapie, Fitoterapie si Aromaterapie

Curriculum vitae Dr Ing ABALARU Cornelia

dr 2 - despre noi
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume:ABĂLARU (DOSTEŢAN) CORNELIA CARMEN
Adresă(e) Nr. 17, Strada Taberei, Localitatea Sălişte, Judetul Sibiu, Tara Romania
Telefon(oane)   Mobil: 0742 – 189865
E-mail(uri) venindealbine@yahoo.com,
Naţionalitate(-tăţi) Romana
Data naşterii 29 noiembrie 1974
Sex Feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Industrie Alimentară / Apicultură / Formator&Trainer

Domeniul Apicultură – Apiterapie / Controlul calităţii produselor alimentare, produselor apicole

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

01.02.2013 – PREZENT

General Manager

S.C. Apilife Ro S.R.L.

Apicultura, Producţie suplimente alimentare şi Cosmetice cu produse apicole

 

Perioada

 

 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

25.06.2009 – 25.03.2010

Luat in evidentele AJOFM Sibiu

 

01.09.2006 – 01.07.2009

Profesor suplinitor

Predarea disciplinei „Comert”

Responsabil  Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar

Coordonarea echipei de asigurare a calitatii

Activitati de dirigentie

Responsabil al Centrului de Documentare si Informare

Grup Scolar „Ilie Macelariu” Miercurea Sibiului, nr.375, strada Ilie Macelariu, localitatea Miercurea Sibiului, judetul Sibiu, tara Romania, lmiercurea@yahoo.com

Invatamant preuniversitar

 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

 

01.10.2005 – 17.06.2006

Profesor suplinitor

Predarea disciplinelor: Tehnologia carnii, Tehnologia laptelui, Tehnologia zaharului

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara „Terezianum” Sibiu

Invatamant

 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

17.08.2002 – 01.10.2003

Inginer

Supravegherea fluxului tehnologic

Controlul tehnic de calitate a produselor indigene si/ sau din import, receptionate

Controlul tehnic de calitate a produselor fabricate

Participarea la sedinta de degustari si/ sau validarea Retetelor experimentale

Controlul conditiilor de igiena a personalului si/ sau utilajelor si/ sau spatiilor din sectiile de fabricatie, laborator, depozite

Controlul conditiilor de igiena a mijloacelor de transport marfa proprii organizatiei si/ sau inchiriate si/ sau a celor care vin cu marfa de la furnizori

Controlul tehnic de calitate periodic pentru produselor depozitate

S.C. SAL-SIB S.R.L., Nr. 3, Str. Forjorilor, Localitatea Sibiu, Judetul Sibiu, Tara: Romania

Industria Carnii

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

   08.05.2001 – 17.12.2001

Secretara

Secretariat, intocmire documentatii diverse, contacte cu furnizori  etc.

S.C. ILNIRA S.R.L

comert

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Iunie – august 2014

Licenta de libera practica de terapeut in terapii complementare

Terapia cu plante medicinale

 

Asociatia Nationala de Terapii Complementare din Romania

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Octombrie 2012 – februarie 2013

Diploma

Notiuni introductive de Api-Fito-Terapie

 

Societatea Romana de Apiterapie

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

16 – 23.01.2012

Certificat de absolvire pentru ocupatia Formator

Formator

 

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale / Ministerul Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului

 

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

22 – 23 iunie 2006

Diploma de participare la trainingul cu tema „Metode de comunicare pe teme europene”

Asociatia „Pro – Vita” Sibiu

 

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

01.12.2004 – 30.04.2005

Certificat de absolvire a cursului de calificare in meseria de apicultor

Apicultura in Romania

Bolile albinelor

Hranirea albinelor

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Nationala de Consultanta Agricola

 

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul de clasificare naţională sau internaţională

2004 – 2014

Doctorat Stiinte Ingineresti

Titlul tezei: “Studii  şi  cercetări  cu   privire  la calitatea produselor  apicole, în scopul valorificării lor superioare. Valorificare sub formă de cocktail-uri apicole, alimente funcţionale şi produse cosmetice pe bază de venin de albine”

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

·        Învăţământ postuniversitar

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul de clasificare naţională sau internaţională

 

2002 – 2005

Diplomă de master / Specializarea „Asigurarea Calitatii si Sigurantei Alimentelor”

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de tehnologia textilelor si produselor alimentare,

 

·        Învăţământ postuniversitar

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea nationala/internat

 

 

1996 – 2001

Inginer

Diploma de inginer / Titlul de Inginer Diplomat / profilul Tehnologia Produselor Alimentare/ Specializarea “Asigurarea calitatii si sigurantei alimentelor”

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea De Tehnologia Textilelor Si Produselor Alimentare,

 

·        Invatamant universitar

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

25 – 27 mai 2000

Premiul II la Sesiunea de comunicari studentesti mai 2000 Sibiu

Lucrarea cu tema „ Comportarea granulelor de chefir pe diferite medii de cultura” sub indrumarea d-nei prof.dr.ing.Letitia Oprean

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de tehnologia textilelor si produselor alimentare

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea nationala/internat

 

 

1989 – 1993

Absolvent liceu / diploma de bacalaureat

Atestat in domeniul Agricultura – Agent Protectie Plantelor

 

Liceul Agricol Sibiu

Actualmente Colegiul „Daniil Popovici Barcianu”

·        Invatamant mediu

Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, germana
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba E C2 E B2 E C1 E B2 E B2
Limba G A2 G A2 G B2 G A2 G B1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Membra in Consiliul Director a Societatii Romane de Apiterapie (2010)

Membra a Asociatiei de Produse Traditionale si Ecologice Marginimea Sibiului (2011)

Membra a Asociatiei Crescatorilor de Albine  din Romania (2001)

Competenţe şi aptitudini organizatorice Bun organizator, abilitati si competente bune de comunicare si lucru in echipa.
Competenţe şi aptitudini tehnice abilitate în manipularea aparaturilor de orice fel
Competenţe de utilizare a calculatorului Foarte bune: Office, Word, Excel,Power Point,  Internet
Competenţe şi aptitudini artistice Lucru manual: goblen, confectii, etc.
Alte competenţe şi aptitudini

Experienta in Apicultura – 25 ani

Participari la Congrese, Conferinte si Simpozioane pe teme de Apiterapie

Articole publicate in presa

Permis(e) de conducere Categoria B (1993)